Logo constotución 40 aniversario

Ir al Contenido (Presione enter)

22 FEBREIRO 2019

XII LEXISLATURA

Accesibilidade

A páxina web do Senado ten entre os seus obxectivos facilitar a todos os usuarios o acceso aos seus contidos de acordo cos estándares e a normativa vixente sobre accesibilidade.
 
Esta web foi desenvolvida seguindo a Norma UNE 139803:2004 e se axusta ás pautas definidas polo grupo de traballo permanente Web Accessibility Initiative (WAI) do Consorcio para a World Wide Web (W3C) para o seu nivel Dobre-A.
 
É posible que algún aspecto concreto da páxina web non cumpra os requisitos Dobre-A, xa sexa porque algunhas funcións non se reprogramaron dende cero ou porque a natureza da funcionalidade o impide. O Senado comprométese a realizar os esforzos necesarios para mellorar as condicións de accesibilidade destas excepcións, na medida en que as ferramentas dispoñibles en cada momento o permitan.
 

As persoas que experimenten algunha dificultade no acceso á información contida neste sitio web ou desexen realizar calquera consulta ou suxestión en relación coa accesibilidade desta páxina, poden enviar a súa mensaxe á dirección de correo electrónico accesibilidad@senado.es. O Senado comprométese a estudar as solicitudes e realizar as melloras necesarias á maior brevidade posible.