El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 5 de març de 2019. Es tornaran a constituir el 21 de maig de 2019.

Logo constotución 40 aniversario

Ir al Contenido (Presione enter)

25 ABRIL 2019

XII LEGISLATURA

Accesibilitat

La pàgina web del Senat té entre els seus objectius facilitar a tots els usuaris l’accés als seus continguts d’acord amb els estàndards i la normativa vigent sobre accessibilitat.
 
Aquest web ha sigut desenvolupat seguint la Norma UNE 139803:2004 i s’ajusta a les pautes definides pel grup de treball permanent Web Accessibility Initiative (WAI) del Consorci per a la World Wide Web (W3C) per al seu nivell Doble-A.
 

 

És possible que algun aspecte concret de la pàgina web no complisca els requisits Doble-A, o bé perquè algunes funcions no s’han reprogramat des de zero o bé perquè la naturalesa de la funcionalitat ho impedeix. El Senat es compromet a fer els esforços necessaris per millorar les condicions d’accessibilitat d’aquestes excepcions, en la mesura que les eines disponibles en cada moment ho permeten.
 
Les persones que experimenten alguna dificultat en l’accés a la informació continguda en aquest lloc web o vulguen fer qualsevol consulta o suggeriment en relació amb l’accessibilitat d’aquesta pàgina poden enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic accesibilidad@senado.es. El Senat es compromet a estudiar les sol·licituds i fer les millores que calguen com més aviat millor.