Akreditazio-eskaera. Prentsa

(batekin adierazitako eremuak*) derrigorrez bete behar dira

Komunikabidearen arduraduna (erredaktore burua, sailburua edo ekoizpen-arduraduna)

Adierazi abizena.


Eskatzailearen izena idatzi.


Eskatzailearen kargua idatzi.


Adierazi telefonoa.

Telefono zenbakiak zenbakiak bakarrik ditu.


Adierazi posta elektronikoa.

Adierazi posta elektronikoko formatu zuzena (adib@posta.com)

Zein jardueretarako eskatzen den akreditazioa

Adierazi ekitaldia.


Gotibeherako egutegiaHasiera-dataren formatua ez da zuzena.Hasiera-data ezin da hutsik egon bukaera-data beteta badago.Hasiera-data ezin da bukaera-dataren ondoren izan.

Gotibeherako egutegiaBukaera-dataren formatua ez da zuzena.Bukaera-data ezin da hutsik egon hasiera-data beteta badago.Bukaera-data ezin da hasiera-dataren aurretik izan.
Datu pertsonalakAdierazi abizena.


Eskatzailearen izena idatzi.


Adierazi IFZ.

???ErrorValidoNIF???

Adierazi zure NANaren 8 digituak eta bukaerako hizkia gidoirik gabe.

Adierazi zure NAN-aren zenbakia.


Adierazi posta elektronikoa.

Adierazi posta elektronikoko formatu zuzena (adib@posta.com)


Informatzaile mota:

Adierazi kalkulua.

Kodea zenbaki bat izango da.

Batura ez dago ongi, egin ezazu berriro.


Pribatutasun-gidalerroak irakurri dituzula adierazi.