Solicitude de acreditación. Prensa

Os campos sinalados con (*) son obrigatorios

Responsable do medio(redactor xefe, xefe de sección ou responsable de produción)

Indique por favor o apelido.


Indique por favor o nome do solicitante.


Indique por favor o cargo do solicitante.


Indique por favor o teléfono.

O número de teléfono debe ser só números.


Indique por favor o correo electrónico.

Indique por favor un formato do correo electrónico correcto (exem@correo.com).

Actividade para a que solicita a acreditación

Indique por favor o acto.


Despregable calendarioO formato da data de inicio non é correcta.A data de inicio non pode estar baleira se a data fin está completa.A data de inicio non pode ser maior á data de fin.

Despregable calendarioO formato da data de fin non é correcta.A data de fin non pode estar baleira se a data inicio está completa.A data de fin non pode ser menor á data de inicio.
Datos persoaisIndique por favor o apelido.


Indique por favor o nome do solicitante.


Indique por favor o NIF.

???ErrorValidoNIF???

Indique por favor os 8 díxitos do seu DNI e a letra ao final sen guións.

Indique por favor a letra do seu DNI.


Indique por favor o correo electrónico.

Indique por favor un formato do correo electrónico correcto (exem@correo.com).


Tipo de informador:

Indique por favor o cálculo.

O código debe ser un número.

A suma non é correcta, introdúzaa de novo.


Indique por favor que leu a política de privacidade.