El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Sesión plenaria número 44 - dijous, 12 de desembre de 2013


Cargando...
21:41 IGLESIAS FERNÁNDEZ, JESÚS ENRIQUE (GPMX)
Defensa de voto particular
Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 621/000057)
 

21:41 IGLESIAS FERNÁNDEZ, JESÚS ENRIQUE (GPMX)
Defensa de voto particular

Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 621/000057)