El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Sesión plenaria número 78 - dimecres, 2 de setembre de 2015


Cargando...
17:03 Votación
Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar.
(Núm. exp. 621/000140)
 

17:03 Votación

Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar.
(Núm. exp. 621/000140)