El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Sesión plenaria número 78 - dijous, 3 de setembre de 2015


Cargando...
18:54 BRUGUERA BATALLA, RAFEL (GPEPC)
Defensa de propuestas de veto
Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
(Núm. exp. 621/000142)
 

18:54 BRUGUERA BATALLA, RAFEL (GPEPC)
Defensa de propuestas de veto

Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
(Núm. exp. 621/000142)