Diputatuen Kongresua eta Senatua egun honetan desegin ziren: 2019ko iraila 24. Berriz ere eratu behar dira egun honetan: 2019ko abendua 3.

Sesión plenaria número 47 - asteazkena, 7 de azaroa de 2018


Cargando...
Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 23 de octubre de 2018, en relación con varios señores Senadores.
(Núm. exp. 503/000010)
 


Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 23 de octubre de 2018, en relación con varios señores Senadores.
(Núm. exp. 503/000010)