Diputatuen Kongresua eta Senatua egun honetan desegin ziren: 2019ko iraila 24. Berriz ere eratu behar dira egun honetan: 2019ko abendua 3.

Comisión de Justicia. Sesión número 39 - osteguna, 15 de azaroa de 2018

Sesión finalizada.

Cargando...
Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
(Núm. exp. 621/000012)
 


Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
(Núm. exp. 621/000012)