Sesión plenaria número 78 - mércores, 2 de setembro de 2015


Cargando...
17:03 Votación
Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar.
(Núm. exp. 621/000140)
 

17:03 Votación

Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar.
(Núm. exp. 621/000140)