Sesión plenaria número 1 - mércores, 13 de xaneiro de 2016


Cargando...
12:57 FERNÁNDEZ PÉREZ, FRANCISCO JOSÉ
Acatamiento de la Constitución
Credencial acreditativa de su condición de Senador electo por la circunscripción de Ourense.
(Núm. exp. 500/000071)
 

12:57 FERNÁNDEZ PÉREZ, FRANCISCO JOSÉ
Acatamiento de la Constitución

Credencial acreditativa de su condición de Senador electo por la circunscripción de Ourense.
(Núm. exp. 500/000071)