O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Sesión plenaria número 47 - mércores, 7 de novembro de 2018


Cargando...
Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 23 de octubre de 2018, en relación con varios señores Senadores.
(Núm. exp. 503/000010)
 


Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 23 de octubre de 2018, en relación con varios señores Senadores.
(Núm. exp. 503/000010)