O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Sesión plenaria número 47 - martes, 6 de novembro de 2018


Cargando...
16:58 AYALA SANTAMARÍA, CRISTINA (GPP)
Formulación de la pregunta
Pregunta sobre los criterios que ha seguido el Gobierno para nombrar miembro del Consejo Escolar del Estado a D.ª Anna Simó i Castelló.
(Núm. exp. 680/000677)
 

16:58 AYALA SANTAMARÍA, CRISTINA (GPP)
Formulación de la pregunta

Pregunta sobre los criterios que ha seguido el Gobierno para nombrar miembro del Consejo Escolar del Estado a D.ª Anna Simó i Castelló.
(Núm. exp. 680/000677)