O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Sesión plenaria número 49 - mércores, 12 de decembro de 2018


Cargando...
14:22 ALTAVA LAVALL, MANUEL GUILLERMO (GPP)
Presentación del Dictamen
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
(Núm. exp. 624/000011)
 

14:22 ALTAVA LAVALL, MANUEL GUILLERMO (GPP)
Presentación del Dictamen

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
(Núm. exp. 624/000011)