Sesión plenaria número 24 - martes, 18 de diciembre de 2012


Cargando...
16:00 LÓPEZ RODRÍGUEZ, DÁMASO
Juramento o promesa
Excmo. Sr. D. Dámaso López Rodríguez.
(Núm. exp. 500/000285)
 

16:00 LÓPEZ RODRÍGUEZ, DÁMASO
Juramento o promesa

Excmo. Sr. D. Dámaso López Rodríguez.
(Núm. exp. 500/000285)