XII Legislatura

  • Situació:
  • Data de presentació:
  • Procediment:
  • Núm. d’expedient:
    680/000105680/000105
  • Expedients relacionats:
    No n’hi haNo n’hi ha