El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Inversiones en "Bienes de Interés Cultural" realizadas en la provincia de Alicante en los años 2010 a 2018 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal y no estatal. XII Legislatura

Pregunta con respuesta escrita.
Autor: ALTAVA LAVALL, MANUEL GUILLERMO (GPP).
 • Situació:
  ContestadoContestado
 • Data de presentació:
  08/10/1808/10/18
 • Procediment:
  OrdinarioOrdinario
 • Núm. d’expedient:
  684/049942684/049942
 • Expedients relacionats:
  No n’hi haNo n’hi ha
 • Àrees temàtiques:
  Cultura
  Política financiera y monetaria
  Cultura
  Política financiera y monetaria
SENAT