El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Solicitud de remisión del listado de los miembros de la Brigada Político-Social hasta el 31 de diciembre de 1978. XII Legislatura

Solicitud de informe al amparo del artículo 20.2 del Reglamento del Senado.
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
 • Situació:
  ContestadoContestado
 • Data de presentació:
  14/08/1814/08/18
 • Procediment:
  OrdinarioOrdinario
 • Núm. d’expedient:
  689/005584689/005584
 • Expedients relacionats:
  No n’hi haNo n’hi ha
 • Àrees temàtiques:
  Sistema político
  Interior. Seguridad pública
  Sistema político
  Interior. Seguridad pública