El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Criterios de aplicación de la normativa sobre incompatibilidades de los Senadores. X Legislatura

Incompatibilidades.
Autor: COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES.
 • Situació:
  AprobadoAprobado
 • Data de presentació:
 • Procediment:
  OrdinarioOrdinario
 • Òrgan competent:
  Comisión de Incompatibilidades
  Comisión de Incompatibilidades
 • Núm. d’expedient:
  503/000002503/000002
 • Expedients relacionats:
  No n’hi haNo n’hi ha
 • Àrees temàtiques:
  Incompatibilidad (de los parlamentarios)
  Incompatibilidad (de los parlamentarios)