El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. X Legislatura

Datos abiertos

Datos abiertos
Proyecto de Ley.
Autor: GOBIERNO.
 • Situació:
  Aprobado con modificacionesAprobado con modificaciones
 • Data de presentació:
  31/07/1431/07/14
 • Procediment:
  OrdinarioOrdinario
 • Òrgan competent:
  Comisión de Cultura
  Comisión de Cultura
 • Núm. d’expedient:
  621/000086621/000086
 • Expedients relacionats:
  No n’hi haNo n’hi ha
 • Àrees temàtiques:
  Cultura
  Derecho civil. Foral
  Derecho mercantil
  Cultura
  Derecho civil. Foral
  Derecho mercantil
 • Congrés
  Congreso
  PleComissió
 • Senat
  Senado
  ComissióPle
 • Congrés
  Congreso
  Ple
 • BOE
  BOE
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SENAT
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
BOE