El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Credencial acreditativa de su condición de Senador designado por el Parlamento de Cataluña. XIII Legislatura

Mandato.
Autor: PICORNELL GRENZNER, BERNAT.
  • Situació:
    AbiertoAbierto
  • Data de presentació:
    16/05/1916/05/19
  • Procediment:
    OrdinarioOrdinario