O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Credencial acreditativa de su condición de Senador designado por el Parlamento de Cataluña. XIII Lexislatura

Mandato.
Autor: PICORNELL GRENZNER, BERNAT.
  • Situación:
    AbiertoAbierto
  • Data de presentación:
    16/05/1916/05/19
  • Procedemento:
    OrdinarioOrdinario