El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Esmenes i propostes de vet

Proposta de vet: 4
Esmenes: 244
Grup parlamentariVetsEsmenes
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA149
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I D'UNIÓ035
GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA285
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV)028
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO147
TOTAL4244