Diaris de Sessions. Senat

Informació actualitzada dinàmicament

Li cal ajuda? Consulti la nostra pàgina d'ajuda
Dia amb publicació

Nota del Departament del Diari de Sessions

En les intervencions es poden apreciar diferències entre el vídeo i la publicació que obeeixen a l’esmena d’errors, si s’escau, o a la interpretació i la necessària adaptació del llenguatge oral a l’escrit que porta a terme el personal de la Redacció, fet que de cap manera suposa cap alteració del sentit del discurs.
 


Últims diaris de sessions del Senat

 • 31/07/2019
  Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
  Núm 23
 • 31/07/2019
  Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
  Núm 22
 • 31/07/2019
  Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
  Núm 21
 • 31/07/2019
  Comisión de Función Pública
  Núm 20
 • 31/07/2019
  Comisión de Cultura y Deporte
  Núm 19
 • 31/07/2019
  Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
  Núm 18
 • 31/07/2019
  Comisión de Fomento
  Núm 25
 • 31/07/2019
  Comisión de Transición Ecológica
  Núm 24
 • 31/07/2019
  Comisión de Incompatibilidades
  Núm 26
 • 31/07/2019
  Comisión de Justicia
  Núm 27
 • 31/07/2019
  Comisión de Igualdad
  Núm 17
 • 31/07/2019
  Comisión de Suplicatorios
  Núm 29
 • 31/07/2019
  Comisión de Reglamento
  Núm 28
 • 31/07/2019
  Comisión de Economía y Empresa
  Núm 2
 • 31/07/2019
  Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
  Núm 16
 • 31/07/2019
  Comisión de Industria, Turismo y Comercio
  Núm 15
 • 31/07/2019
  Comisión de Entidades Locales
  Núm 14
 • 31/07/2019
  Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia
  Núm 13
 • 31/07/2019
  Comisión Constitucional
  Núm 1
 • 31/07/2019
  Comisión de Hacienda
  Núm 7
 • 31/07/2019
  Comisión de Presupuestos
  Núm 6
 • 31/07/2019
  Comisión de Interior
  Núm 5
 • 31/07/2019
  Comisión de Asuntos Exteriores
  Núm 4
 • 31/07/2019
  Comisión General de las Comunidades Autónomas
  Núm 3
 • 31/07/2019
  Comisión de Educación y Formación Profesional
  Núm 12
 • 31/07/2019
  Comisión de Peticiones
  Núm 9
 • 31/07/2019
  Comisión de Defensa
  Núm 8
 • 31/07/2019
  Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
  Núm 10
 • 31/07/2019
  Comisión de Asuntos Iberoamericanos
  Núm 11
 • 24/07/2019
  Diputación Permanente
  Núm 1
 • 21/05/2019
  Pleno
  Núm 1
 • 20/05/2019
  Diputación Permanente
  Núm 3
 • 04/03/2019
  Comisión de Cultura y Deporte
  Núm 433