O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Diarios de Sesións. Senado

Información actualizada dinamicamente

Precisa axuda? Consulte a nosa páxina de axuda
Día con publicación

Nota do Departamento do Diario de Sesións

Nas  intervencións  poden  apreciarse diferenzas entre o vídeo e a  publicación que obedecen á corrección de erros, se é o caso á interpretación e á necesaria adaptación da linguaxe oral ao escrito que leva a cabo o persoal da Redacción, o que non supón de ningunha maneira alteración do sentido do  discurso.


Últimos diarios de sesións do Senado

 • 17/09/2019
  Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado
  Núm 32
 • 17/09/2019
  Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España
  Núm 31
 • 11/09/2019
  Pleno
  Núm 3
 • 10/09/2019
  Pleno
  Núm 2
 • 10/09/2019
  Comisión General de las Comunidades Autónomas
  Núm 30
 • 27/08/2019
  Diputación Permanente
  Núm 2
 • 31/07/2019
  Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
  Núm 23
 • 31/07/2019
  Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
  Núm 22
 • 31/07/2019
  Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
  Núm 21
 • 31/07/2019
  Comisión de Función Pública
  Núm 20
 • 31/07/2019
  Comisión de Cultura y Deporte
  Núm 19
 • 31/07/2019
  Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
  Núm 18
 • 31/07/2019
  Comisión de Fomento
  Núm 25
 • 31/07/2019
  Comisión de Transición Ecológica
  Núm 24
 • 31/07/2019
  Comisión de Incompatibilidades
  Núm 26
 • 31/07/2019
  Comisión de Justicia
  Núm 27
 • 31/07/2019
  Comisión de Igualdad
  Núm 17
 • 31/07/2019
  Comisión de Suplicatorios
  Núm 29
 • 31/07/2019
  Comisión de Reglamento
  Núm 28
 • 31/07/2019
  Comisión de Economía y Empresa
  Núm 2
 • 31/07/2019
  Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
  Núm 16
 • 31/07/2019
  Comisión de Industria, Turismo y Comercio
  Núm 15
 • 31/07/2019
  Comisión de Entidades Locales
  Núm 14
 • 31/07/2019
  Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia
  Núm 13
 • 31/07/2019
  Comisión Constitucional
  Núm 1
 • 31/07/2019
  Comisión de Hacienda
  Núm 7
 • 31/07/2019
  Comisión de Presupuestos
  Núm 6
 • 31/07/2019
  Comisión de Interior
  Núm 5
 • 31/07/2019
  Comisión de Asuntos Exteriores
  Núm 4
 • 31/07/2019
  Comisión General de las Comunidades Autónomas
  Núm 3
 • 31/07/2019
  Comisión de Educación y Formación Profesional
  Núm 12
 • 31/07/2019
  Comisión de Peticiones
  Núm 9
 • 31/07/2019
  Comisión de Defensa
  Núm 8
 • 31/07/2019
  Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
  Núm 10
 • 31/07/2019
  Comisión de Asuntos Iberoamericanos
  Núm 11