Contactar

Dirección de Relacións Internacionais do Senado

 

Correo electrónico: internacionales@senado.es
Teléfono: + 34 91 538 19 55
Fax: +34 91 538 10 15
Dirección postal: Senado de España
c/ Bailén, 3
28071 Madrid