Grups d’Amistat

Els Grups d’Amistat són fòrums parlamentaris dirigits a impulsar les relacions internacionals entre Espanya i els països amb els quals té vincles de rellevància especial.