Grupos de amizade

Os grupos de amizade son foros parlamentarios dirixidos a impulsar as relacións internacionais entre España e os países cos que ten vínculos de especial relevancia.