El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Viatges i Visites

  • Viatges

 

Tots els viatges de delegacions parlamentàries, ja estiguin encapçalades pel president del Senat o per un membre de la Mesa, o bé corresponguin a viatges de comissions, requereixen l’autorització prèvia de la Mesa del Senat, que en fixa la composició.

 

Els viatges encapçalats pel president del Senat o, si escau, per algun membre de la Mesa de la Cambra, responen habitualment a invitacions de Senats estrangers en el marc de les relacions bilaterals.

Excepcionalment, el president del Senat fa viatges en representació de l’Estat espanyol, com en el cas del viatge que va fer el 22 de desembre de 2011 per assistir al funeral de l’Excm. Sr. Václav Havel, expresident de la República Txeca.

 

Els viatges de delegacions de membres de comissions del Senat, i especialment, les reunions semestrals de comissions organitzades en ocasió de les presidències rotatòries de la Unió Europea, s’han consolidat com a canal ordinari d’intercanvi d’experiències entre comissions dels Parlaments dels Estats membres de la Unió Europea.
 

 

  • Visites

El Senat rep delegacions parlamentàries de diferent rang.

 

Visites de presidents d’Assemblees estrangeres. En el marc de les relacions bilaterals, el president del Senat rep presidents de Parlaments.

 

Visites de delegacions i comissions parlamentàries estrangeres. En el marc dels intercanvis entre comissions, són nombroses les delegacions de comissions parlamentàries estrangeres interessades a conèixer les opinions i experiències sobre l’activitat i l’organització del Senat, la seva participació en les funcions legislatives i de control de Govern i sobre l’organització territorial d’Espanya.

 

Visites d’estudi i programes de cooperació. El Senat participa en l’organització de visites d’estudi amb Parlaments estrangers, així com amb altres institucions tant europees (Comitè de les Regions; Grup d’Intercanvi Electrònic d’Informació entre Cambres Europees, IPEX, Interparliamentary EU Information Exchange; Oficina d’Intercanvi d’Informació i d’Assistència Tècnica, TAIEX, Technical Assistance Information Unit; Centre Europeu d’Investigació i Documentació Parlamentària, CERDP, Centre Européen de Recherche et Documentation Parlementaires) com nacionals (AECID, Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament; Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, Consell General del Poder Judicial, etc.). En col•laboració amb el Congrés dels Diputats, organitza el Curs d’Assessors Jurídics Parlamentaris.