O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Comisións mixtas (Congreso dos Deputados-Senado) e ponencias. 15/10/2019.

IMAGEN DISOLUCION 2015

Disoltas as Cámaras o día 24 de setembro de 2019, as Comisións Mixtas finalizaron os seus traballos. A actividade parlamentaria retomarase tras a formación das novas Cámaras, cuxa sesión constitutiva está marcada para o día 3 de decembro de 2019.

Pode consultar a relación de Comisións Mixtas de calquera lexislatura a través do despregable “Lexislatura”.


Filtro das Comisións Mixtas (Congreso dos Deputados-Senado) e Relatorios por lexislatura.