El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Comissions del Senat. XIII Legislatura

IMAGEN DISOLUCION 2015

Dissoltes les Cambres el dia 24 de setembre de 2019, les Comissions del Senat han finalitzat la seva tasca. L’activitat parlamentària es reprendrà un cop s’hagin format les noves Cambres. La sessiò constitutiva està programada per al día 3 de desembre de 2019.

Pot consultar la relació de Comissions de quelsevol legislatura a través del desplegable “Legislatura”
 


Filtre de les comissions del Senat per legislatura.