El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Iniciatives en tramitació. XII Legislatura

No hi ha iniciatives en tramitació