El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Comisión de Igualdad. Iniciatives en tramitació. XII Legislatura

No hi ha iniciatives en tramitació