El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España. Iniciatives tramitades. XII Legislatura

Comparecencias