El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los menores. Iniciatives tramitades. X Legislatura

Comparecencias