El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Iniciatives tramitades. XII Legislatura

Totes