El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Ponències d’estudi. XII Legislatura