El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ponències d’estudi. XII Legislatura

Ponencia de estudio sobre el desperdicio alimentario en el Estado español 543/000003

Data de designació: 03/04/2017Data de finalització dels seus treballs: 12/09/2018 

Publicacions oficials