El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Comisión de Reglamento. Ponències d’estudi. XIII Legislatura

No se n’ha constituït cap durant la legislatura sol·licitada