Comisión de Reglamento. Ponències d’estudi. X Legislatura

Ponencia de estudio para reforzar las funciones del Senado 543/000001

Creació de la ponència: 671/000002Data de designació: 10/04/2012Data de finalització dels seus treballs: Caducada per dissolució

Compareixences