El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

ERROR. Recursos documentals. XIII Legislatura

No hi ha recursos documentals associats a la Comissió