El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España. XII Legislatura

Lunes, 27 de marzo de 2017, 11:00

  • Examen de asuntos pendientes.