El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

ERROR. Reunions de Mesa i Portaveus. XIII Legislatura

Reunions celebrades

No hi ha cap reunió celebrada