El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Comisión Conjunta de las Comisiones de Interior, de Educación y Deporte, y de Industria, Energía y Turismo. Reunions de Mesa i Portaveus. X Legislatura

Reunions celebrades

No hi ha cap reunió celebrada