O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 5 de marzo de 2019. Volveranse constituír o 21 de maio de 2019.

Comisión Conjunta de las Comisiones de Interior, de Educación y Deporte, y de Industria, Energía y Turismo. Reunións de Mesa e Portavoces. X Lexislatura

Próximas reunións

Non hi ningunha reunión celebrada