El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Comisión de Asuntos Exteriores. XII Legislatura

Miércoles, 4 de octubre de 2017, 09:30