El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. XII Legislatura

Jueves, 18 de mayo de 2017, 11:00