El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Comisión Constitucional. XII Legislatura

Lunes, 28 de mayo de 2018, 11:00