El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Comisión de Defensa. XII Legislatura

Miércoles, 17 de octubre de 2018, a las 10:30 horas y a las 16:30 horas