El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Ponencia de estudio sobre genómica. XII Legislatura

Martes, 16 de enero de 2018, a las 11:00 horas y a las 16:00 horas